Velkommen til Børnehuset Lindholm

Velkommen til Børnehuset Lindholms hjemmeside.

Bemærk

Vores nye telefonnummer er 5473 2740

Åbningstider alle dage 6.33 til 16.45

 

Børnehuset består af 46 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn.

Vi er 12 ansatte.

Bestyrelse og personale besluttede i november 2009 at arbejde med anerkendende pædagogik. Vi er ikke verdensmestre men godt på vej.

Børnehuset består af 4 stuer blå og grøn, som er børnehavegupper;  1 førskole-gruppe og 1 mellemgruppe.  2 Vuggestuegrupper som er fordelt på 2 stuer for de yngste og børn fra 2-3 år.

Når der er aktiviteter/undervisning på stuerne bliver dørene lukket, men ellers har vi åbne døre. Hvis jeres barns bedste ven går på en anden stue har de rig mulighed for at lege sammen i fællesrummet eller på hinandens stuer.

I 2014 besluttede vi at udarbejde et projekt, hvor vi udvikler vores anerkendende pædagogik, til at hjælpe os indgår 2 pædagogiske procesvejledere fra PFI.

Hvis du/I er blevet interesseret kan I læse mere om børnehuset under fanen "om børnehuset", besøge os eller kontakte os via mail eller telefon.