Brugertilfredshedsundersøgelse

Byrådet besluttede i 2013 at igangsætte en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre i de kommunale dagtilbud. Målet var at få viden om dagtilbuddene set med brugernes øjne. Undersøgelsen blev gennemført i september 2013. I nedestående bilag ses den rapport, som omhandler Æblehuset.
Bilag