Hvad laver vi?

Vi arbejder med læreplaner
 
 
 
 
 
Traditioner i Æblehuset:
 
- Fødselsdage for børn holdes så vidt muligt på dagen, enten i institutionen eller på besøg i hjemmet.
- I kirke til jul
- Fælles frokost til jul
- Julehygge med forældrene
- Fastelavn
- Sommerfest, i samarbejde med aktivitetsrådet.
- Arbejdsdag
- Bedsteforældredag
- Afslutningsarrangement for kommende skolebørn
- Forældrekaffe